Vợ vụng trộm với tên bệnh nhân cưỡng hiếp nữ bác sĩ suối nước nóng cùng sếp , đứa con nào nữa” Cô: “Chị Huyền ơi, giờ ảnh không còn quan hệ với người đàn bà đó nữa, nhưng ảnh đã có một đứa con gái với bà ta” Tôi: “Con gái? Điều đó có nghĩa là ngoài hai đứa em trai kế, con cũng có một đứa em gái kế? ” Cô: “Đúng đó Vinh, nhưng con biết gì không, em kế của con cũng là em kế của cô luôn đó” Mẹ: “Ý em là sao khi nói nó cũng là em kế của em? ” Cô: “Chị Huyền nè, “ciu” to bự của sếp với sếp em đang nói đến con Ánh, em kế của em, là con gái của mẹ kế em đó” Mẹ: “Cái gì? Ý em là sao? Anh trai em đã đụ luôn bà