Vợ mang bầu nữ điệp viên suối nước nóng cùng sếp ,
để những lần sau được lâu hơn”
“Mẹ ơi, con nhớ lồn mẹ, con muốn đéo mẹ”
“Vinh ơi, mẹ cũng nhớ cặc con lắm. Khi ba con đang đéo mẹ, mẹ nhắm mặt lại và tưởng tượng cặc con đang vào ra trong lồn mẹ”
“Mẹ, sao mẹ không nói cho ba biết mối quan hệ của mình? Con sẽ tới đó rồi con với ba sẽ đụ mẹ cùng một lúc trên cùng một cái giường! ”