Vợ mang bầu chồng lén chịch mẹ với đến… có thai với sếp , ra con không mang bao”
Mẹ tới chỗ ngăn kéo lấy ra một cái bao cao su rồi đem lại đưa tôi. Tôi mở ra rồi tròng vô con cặc. Mẹ lại nằm ngữa trên giường, giang rộng hai chân ra để mời gọi tôi vô trong lồn mẹ một lần nữa.
Tôi lại đút cặc vô lồn mẹ và đéo mẹ mạnh bạo cho đến khi mẹ ra. Hai chân mẹ quấn quanh mông đít tôi, chiếc giày cao gót đôi lúc làm đít tôi đau. Một lát sau,