Vợ không cho địt, chồng không biết bị em trai địt sấp mặt , tình hay hữu ý thì với nó lúc này đều ý nghĩa nó nhặt cặp tăm bẻ thẳng ra chọc vào ổ khóa,thầy may mắn bố đụ cô gia sư của mình Xin lỗi chồng và người khi người của ông Thắng dạy nó điều này chỉ mất có một ngày nó đã thành thạo. Nó nhớ khi đó ông ấy cười nhạt bảo thằng đệ: – Hình như thằng này nó sinh ra để làm sát thủ việc gì tiếp thu cũng nhanh! Để nó đi ăn cắp thật được việc ha… ha… Chú thấy anh không bao giờ nhìn nhầm người mà! Dù ăn cắp hay không ăn cắp nó không muốn nghĩ lại nữa giờ nó chỉ muốn cứu chị mà thôi, nó phá khóa cửa rất khẽ khàng rồi lay