Vợ đi làm hầu gái cô em họ cách làm tình với quản lý cả đêm trong siêu thị ,
Vinh có thể lo liệu được mọi thứ, dù sao thì nó cũng sắp làm một người cha rồi”
“Cô Lan ơi, nữ điệp viên với sế con muốn nói chuyện này… chúng ta cần phải nói chuyện”
“Chuyện gì vậy Vinh? ”
“Cô ơi, con không sẵn sàng để cho tinh trùng đâu”
Cô Lan bị sốc khi nghe tôi nói như vậy, hai mắt cô ướt át, nước mắt muốn tuôn trào…
“Sao vậy Vinh? Con vừa nói là sẽ giúp cô để cho cô có thai mà… ”