Tưởng là người yêu, chị “bán thân” 10 ngày để trả nợ để bảo vệ người yêu ,
trên giường ở bên trong phòng, chờ tôi vào để đéo cô.
“Vinh ơi, làm ơn suy nghĩ lại một lần nữa đi con”
“Tại sao phải suy nghĩ lại hở mẹ? ”
“Mẹ không muốn mất con. Vinh à, mẹ yêu con. Mẹ sợ con sẽ quên mẹ một khi con đéo được cô Lan”
“Không đời nào, hy sinh thân xác chị “bán thân” 10 ngày để trả nợ ham muốn tình dục của em mẹ nên biết một điều thật rõ rằng con sẽ không bao giờ quên mẹ. Con không thể quên mẹ. Mẹ là người tình đầu tiên của con và sẽ luôn là như