Thèm địt cô nhân viên bị nhốt chung trước khi đi hẹn hò , hộ của Khả Hân hay không, nhưng cuối cùng nàng đã có phản ứng, Nhìn crush bị cho xã hội đen cái lần đầu dọa nó sợ chết khiếp. Có lẽ lúc này nó đang lo lắng khả năng nàng có tỉnh dậy hay không và có biết chuyện nó khinh nhờn nàng hay không. Tôi biết, lúc này động tác trong giấc ngủ của Khả Hân là theo bản năng, căn bản không có tỉnh dậy, cho dù tỉnh dậy cũng không biết gì. Mọi thứ trong phòng trở nên yên tĩnh, tôi nhìn đồng hồ, Tư Kiến từ từ lăn qua lăn lại, mất một tiếng rưỡi. Thời gian trong video đã đạt đến 11 giờ tối và thời gian