Thầy ơi em sướng!!! và thầy giáo dạy kèm gạ địt cô y tá trẻ , bạn nó đáp. Thằng này tên Đức, hai thằng chơi cũng khá thân với nhau bởi vì có chung đam mê. “Để tao.” Phương cười nói,Chán chơi game em giúp việc ngon xinh chân dài sexy sau đó dọn bãi câu rồi quăng mồi. Bãi câu gần sông lớn, bên ngoài khá nhiều ghe tàu tấp nập, nhưng có một đám lục bình khá dày chắn sóng cho nên nước gần bờ khá êm đềm. Nó dọn một ổ khá to, sau đó ném một nắm mồi nhử. Sau khi soạn xong cần thì móc mồi rồi thả dây câu. “Để coi nay thằng nào dính nhiều hơn.” Nó nói lớn hướng thằng Đức. “Tao dính nhiều hơn rồi sao.” Thằng Đức trả