Thầy giáo nam học sinh thiếu thốn “tình thương” , làm vừa đi học, nên mấy bà có vẻ nể ghê lắm, và mấy bà cũng xì ra cho mình biết là nàng khai hồ sơ diện hộ nghèo, nên nợ viện phí thì mấy Bác (gọi tắt một cách tôn trọng của toàn thể cán bộ công nhân viên ngành y dành cho Bác Sĩ) cũng châm chước cho, nhưng mà để lâu thì không tốt. “Dạ, em nó mới 23, đi làm được vài năm mà gặp cảnh này thì khó thiệt, nên con đại diện Công Đoàn cơ sở xuống thăm hỏi, nãy con gửi tiền mà em nó từ chối, nói ngại, thôi mấy cô giúp con, cho con biết số viện phí cần