Thầy giáo lần đầu vào nghề mẫu ảnh của nhóm học sinh hư như vậy trước mặt anh mình” “Rồi ba con hỏi cô chuyện gì? ” “Trước tiên ảnh hỏi có phải cô quan hệ tình dục trong đêm đầu tiên hay không. Cô nói có. Rồi ảnh hỏi chồng cô có quan hệ tình dục với cô thường xuyên hay không. Cô nói có vì chồng cô đéo cô cách đêm hoặc có khi là mỗi đêm. Ảnh nói người chồng sẽ chán vợ sau một thời gian nên để gìn giữ hạnh phúc thì người vợ cần phải học nhiều thứ để làm hài lòng ông chồng” “Rồi sao nữa? ” “Ảnh hỏi cô rằng chồng cô làm gì khi đéo cô. Cô nói rằng chồng cô