Tên biến thái bệnh hoạn em dâu bị anh rể cô bạn cùng lớp ,
nghe nó”
Chị: “Chị sẽ kể nếu em muốn biết, nhưng không phải bây giờ. Chị phải đi tới nhà khác để làm việc. Chị sẽ kể trong dịp khác”
Mẹ: “Đồng ý,trong thang máy bị kẹt cô bạn cùng lớp Người đàn bà hư hỏng chị em giờ em đi làm đi. Thằng Vinh nó nóng lòng muốn biết chuyện của em thì cứ kệ nó đi”
Chị Hương rời nhà tôi để đi nhà khác làm việc. Hai mẹ con tôi thảo luận về quan hệ loạn luân không chỉ trong nhà tôi mà còn là những gia đình khác. Chúng tôi cười giỡn với nhau và bắt đầu một ngày bình thường khác. Tôi mong chờ được