Tắm chung với chú họ nghiêm khắc gạ tình may mắn , Ngọc Như đã chịu đựng những gì, nó cũng không biết nói gì để an ủi nàng, Dịch vụ “chăm sóc đặc biệt” được cô gia sư dạy hôn của bạn gái cứ để nàng khóc thoải mái, có bao nhiêu buồn phiền cứ để nước mắt làm nhạt đi một chút. Mọi người sau khi xử lý xong thì tiếp tục khoanh vùng, cũng may mấy ngày nay Như Hoa không tiếp xúc với bên ngoài, suốt ngày chỉ ru rú ở trong phòng nên không quá nhiều người nằm trong diện tình nghi. Chỉ có mẹ và Ngọc Như khả năng cao sẽ lây nhiễm mà thôi. Sau khi khóc một trận thoải mái thì Phương phải tiếp tục công việc nên không tâm