Số Phận Đáng Thương vú to loạn luân giữa nữ nhân viên và anh quản lý già , ” “Nó nói với con chuyện gì? ” “Cổ nói rằng không biết ai đã làm cho cổ có thai lần thứ hai” “Sao lại như vậy được. Nó nói rằng chồng nó không thể thụ thai cho nó, nó còn nói rằng ba con đã thụ thai cho nó, vậy thì sao nó lại không biết rõ điều đó chứ? ” “Mẹ nghĩ sao? ” “Nó bối rối chỉ khi… khi có một người thứ ba đụ nó… trong cùng thời điểm đó” Tôi cười khi nghe mẹ nói như vậy. Mẹ thấy tôi cười bèn hỏi tôi: “Không thể nào… Đừng có nói với mẹ là nó còn đụ người nào khác nữa, Số Phận Đáng Thương Hiếp Dâm Người Mẫu Đồ Lót ngoài chồng nó và anh