Qua đêm tại nhà để trả nợ thay em trai dạy cách làm tình , triển thị trường. Vậy mà mình vô thị trường còn muốn bật ra lẹ, bạn phải đi bất kể giờ giấc, nhiệt tình giúp đỡ em giúp việc bất kể khoảng cách, nhiều nhà thuốc chỉ gặp trình dược từ 12h – 13h (cụm nhà thuốc trước cổng bệnh viện Chợ Rẫy), hay thậm chí là… 9h tối (nhà thuốc Giang Sơn, Q. Thủ Đức). Tới là 1 chuyện, chào hàng được là chuyện khác, như mình đã giải thích, công ty mình là công ty hạng ruồi, nên sản phẩm chả có tí tiếng tăm nào, bắt buộc nhà thuốc phải tư vấn cho khách hàng, mà rất nhiều nhà thuốc, họ chỉ muốn bán