Qua đêm tại nhà để trả nợ của bạn gái tôi , hồi trà tửu đã sâu lão ngà ngà say rồi mới bảo: – Chú có biết sao anh bảo chú lăng xê thêm con bé không? Tại chú chỉ thích giai đẹp lên không hiểu mấy là phải. Anh sẽ tặng con bé cho thằng nhóc ấy để nó ở bên chỉ có lợi chứ không có hại, thằng đàn ông ở đời phải có điểm yếu thì mới dễ nắm thóp khi nó yêu con bé rồi. Dùng con bé khống chế nó bảo nó đứng thì nó phải đứng… nó ngồi thì cũng phải ngồi ha… ha… Chú theo anh cũng bao năm từ khi anh mới lên chức… thế mà cũng hơn chục năm rồi nhỉ… mười mấy