Qua đêm tại nhà của thằng bạn thân em giúp việc ,
Dì Hương ngước lên nhìn tôi. Trên gò má dì, lấm tấm mấy đốm đo đỏ, đến tắm nhờ và cái kết đợi tình nhân tới địt sưng phù. Dì cười: Ngày nào cũng nặn mà nó còn ra quá trời đó Hải ơi. Chán thiệt. Lớp cháu cũng có một thằng, mụn còn nhiều hơn dì nữa. Cục nào cục nấy bự sư Nhưng chỉ một tuần, mặt nó láng o, hổng còn thấy gì nữa.