Phim sex đụ lồn mẹ kế và cô giáo dạy kèm của nhân viên ,
“Con có cách nào không? ”
“Đưa cho con 100 triệu, con sẽ mua chuộc chị Hương và bắt chỉ phải giữ kín miệng”
“Ngay cả như vậy nếu cô ta vẫn không đồng ý thì chúng ta sẽ làm gì? ”
“Chúng ta sẽ trả lương gấp đôi để giữ cho chỉ câm miệng. Con tin chắc là chỉ sẽ không dại gì để tuột mất cơ hội vàng này qua đi”
Mẹ đẩy tôi ra và nói:
“Cứ làm những gì con muốn, để cứu mạng bị em trai địt sấp mặt để mẹ vô tủ lấy tiền đưa cho con và con phải làm sao đó để chắc chắn là cô ta sẽ câm miệng lại”