Phát hiện chị đem lại hạnh phúc cho chị may mắn , đều bị chiếm lĩnh bởi chủ đề của nó, và tâm Khả Hân dường như không bao giờ cảm thấy mệt với nó. Đến ngày thứ tư, nàng không chủ động gọi cho tôi, tôi đã chủ động gọi nhưng nàng vẫn nói chuyện với tôi về Tư Kiến, cuộc gọi kéo dài chỉ 5 phút. Vào ngày thứ năm, nàng không gọi cho tôi, tôi đã chủ động gọi, nàng vẫn nói về Tư Kiến, và cuộc gọi kéo dài 3 phút. Ngày thứ sáu, nàng vẫn không chủ động gọi cho tôi,anh nhân viên may mắn và Sức hấp dẫn tôi gọi cho nàng, nàng vẫn đàm luận về Tư Kiến đủ loại, thời gian nói chuyện 2 phút. Ngày