Nữa đêm ông bố nghiện rượu gái văn phòng bị chủ nhà hiếp dâm của tên biến thái gần nhà , đi cùng mày ra là được tao có súng rồi,Hai anh em cưỡng hiếp vợ riêng của bố kích dục trái phép và tao bắn rất tốt mày sợ gì chúng nó… đi nào mày còn con gái nhỏ mà… Thằng Long Sẩu mãi mới nói được một câu: – Anh em cảm ơn… anh sau này cho em theo anh kiếm sống đi… em theo anh làm đệ cho anh! Lần thứ hai lại có người gọi nó bằng anh nó trầm tư suy nghĩ rồi bảo thằng Long Sẩu: – Là mày xúc phạm chị Trang thì tao ghét… nhưng mày lớn hơn tao nhiều đừng gọi tao bằng anh… để tao gọi mày là anh thì đúng hơn… Nói qua nói lại thêm lúc nữa cuối cùng thằng Long