Nhìn crush bị nhân viên massage cưỡng dâm , biến cố gia đình gần đây của nó và những trải nghiệm bi thảm gặp phải khiến cho nàng đau lòng cho nó, thỉnh thoảng nàng lại gắp thức ăn cho nó, mà đứa nhỏ kia chỉ biết ngốc nghếch ăn. Tôi ở một bên tự mình ăn cơm, thỉnh thoảng nhìn hai người. Thời gian trước, lúc ăn cơm chỉ có hai người chúng tôi, thỉnh thoảng Khả Hân gắp thức ăn cho tôi, cùng tôi nói chuyện. Nhưng bây giờ, trọng tâm của nàng là đứa nhỏ, hoàn toàn phớt lờ tôi, không phục vụ thức ăn cho tôi nữa, và trọng tâm trò chuyện cũng dồn