Nhìn crush bị cô em họ cách làm tình muốn rời khỏi tổ chức ,
Hôm sau, rồi hôm sau nữa. Tôi cố tình lờ đi chuyện viên thuốc. Cứ leo lên gác là tôi lao vào đụ dì. Một lần, lúc tôi chuẩn bị đút con củ cặc vào, dì Hương hỏi tôi: “Sao không thấy Hải lấy cho dì cái tên thuốc”. Làm như không nghe, môi tôi bịt kín môi dì, lưỡi tôi lè hẳn vào trong miệng dì.