Nhìn crush bị cô bạn thân của người yêu và cái kết , chúng mơ còn chả được, lẽ nào vì vài lời cầu xin của nàng, chúng lại tha cho Linh Nhi sao. Có mà thần kinh thì cũng biết phải làm gì trong hoàn cảnh này. Thằng nào thằng nấy cặc dái tồng ngồng, săm sắn cởi xây xích. Linh Nhi bị khiêng ra giữa đại điện, nằm ngửa trên nền đá, mặc cho nàng van xin, kêu gào, đi tuần trăng mật với chồng Vợ đi làm hầu gái tại một nhà trọ khi nhưng tay bị một thằng giữ, kéo ngược lên, chân bị hai thằng mỗi thằng một bên, ghì chặt lấy, cơ hồ không có cách nào thoát được, hoảng sợ tột cùng. Bên cạnh, Giã Cẩu nhìn theo, không khỏi cười