Nhìn crush bị cho xã hội đen với sếp ,
“Thì kỷ lục là có thai với tất cả những người tình của mình”
“Nhưng mà Vinh ơi, chồng chị không có ở đây. Ảnh sẽ biết… ”
“Nếu vậy tại sao khi sinh ra hai đứa sau, trước khi đi hẹn hò Nhìn crush bị vợ đi làm tài xế giao hàng ảnh lại không biết? ”
“Thực ra thì chị đã có kế hoạch để cho chồng chị không thể nghi ngờ điều gì”
“Làm thế nào? ”
“Khi ảnh bảo chị là muốn có một đứa con nữa, ảnh thường đụ chị mà không có biện pháp ngừa thai nào cả. Chị nói chuyện này với ba chồng, ổng liền nói là