Ngoại tình với vú to dâm đãng của tôi cho uống thuốc kích dục , điểm tựa, bên dưới lên lục nhấp vào hang động của Huyền mãnh liệt. “BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH…” “Á… á… a… a… a…” “BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH.” Phương nhấp thêm mấy cái sau đó đâm sâu vào bên trong, cơ thịt bên trong bo bóp dữ dội lên đầu rùa làm nó như muốn nổ tung. Một phần bởi vì thứ mà Vi cho nó xài làm đầu khấc nó hơi tê nên ít cảm giác, nếu không cái âm đạo vừa mềm mại vừa mút chặt của Huyền đã làm nó lên đỉnh từ bao giờ. Dương vật nó căng cứng bên trong âm đạo Huyền,ở nhờ nhà họ hàng cơ hoành nó siết lại không cho xuất