Ngoại tình ham muốn sex đã bị khách gạ địt , đến đây nàng cất tiếng cười. Tiếng cười thích thú của nàng như vang khắp hậu viện Thủ Tĩnh Đường. “Soạt…” Tiểu Phàm giật mình nhìn xuống… Tô Như đang ở dưới hồ chợt đứng thẳng lên bước lên bờ. – OHHHHH… Trương Tiểu Phàm không kìm được cảm xúc, hai tay đưa lên bịt miệng,cho trùm mafia đã bị khách gạ địt ồ lên một tiếng đầy khoái cảm. Khi nãy Linh Nhi đứng dậy, lộ thân trên bờ, Tiểu Phàm đã dường như không thể kìm hãm thèm muốn. Nhưng giờ đứng trước cơ thể tuyệt đẹp của sư nương, y còn bị kích động dữ dội hơn. Không phải là do Tô