Mưa to nhưng anh vẫn bị hai chị đồng nghiệp tụt quần ,
“Trong ba đứa con của chị, chỉ có đứa đầu tiên là con của chồng chị, còn hai đứa kia là bất hợp pháp”
“Chị đang nói là ba chồng chị đã thụ thai cho chị? ”
“Ừ, ổng làm cho chị có thai”
“Đến hai lần luôn hả chị Hương? ”
“Không, khi phát hiện chồng ngoại tình Dù đã quá phê rượu chỉ một lần. Đó là đứa thứ hai, con gái chị là con của ba chồng chị”
“Còn đứa thứ ba? Ai là ba nó? ”
“Ba của đứa nhỏ nhất chính là thằng em chồng chị”