Mẹ kế con chồng: nhìn vợ chụp ảnh khoả thân cùng sếp của bạn gái tôi , được nữa, rồi thoáng chốc, cảm thấy gió tắt, sấm ngưng, cả thế gian đều yên tĩnh lại. Sau đó, nó bất giác bị hất bay về đằng sau, thậm chí còn không kịp cảm thấy sợ hãi, chỉ thấy ánh trắng ánh vàng, rực rỡ vô cùng, rực rỡ hơn cả thái dương. Trái tim nó rỗng hoang hoác, chỉ cảm thấy tiếng gió dữ dội không ngừng vùn vụt qua tai. Nó ngất đi, bất tỉnh nhân sự. Phổ Trí đại sư vận dụng toàn bộ sức lực của mình dùng kỳ công “Đại Phạm Bát Nhã”, mượn sức Phật môn chí bảo là “Phỉ Thuý Niệm Châu” sinh ra