Giả vờ bệnh bị thằng bạn thân địt của nhóm học sinh hư , mùa hè” “Lần thứ hai dượng cũng không nghi ngờ gì sao? ” “Không, dượng con không nghi ngờ gì, nhưng ba con lại nghi” “Ba nghi ngờ cô? Tại sao vậy? ” “Lúc đó, cô nói với ba con là cô lại có thai, ảnh hỏi ai là ba của đứa bé” “Sao ba con lại hỏi như thế? Nó chắc chắn phải là con của ổng chứ? ” “Cô không biết nữa Vinh à, lúc đó cô cũng bối rối lắm… ” “Ý cô là sao mà nói không biết? Cô đã quan hệ tình dục với ba con rồi có bầu, thì hiển nhiên nó là con của ổng rồi” “Không đâu Vinh, cô đồng ý là ba