Em nhân viên thử việc của thằng giường bên cô bạn cùng lớp , gặp gỡ là nàng bú cho mình ra. Nên với nàng mèo, mình vẫn chỉ coi như em gái. “Trường em á, mắc dịch lắm anh, đăng ký môn toàn mở lúc 12h đêm, mà sinh viên ào vô là sập mạng, địt tới tấp Địt em giúp việc dễ thương với bố chồng và em rể rồi đứa nào quơ được cái gì bấm đại đại vậy à, nên tụi em học lúc nhẹ lúc nặng, nên em cũng mệt lắm”. – Nàng than thở trong một ngày đòi mình dẫn đi ăn sau khi… đăng ký môn thành công. Trong bụng đang chửi thề tự nhiên tốn tiền lãng nhách, nghe tới đó mình bỗng khựng lại. Mẹ kiếp, cái trường NTT gì mà nó gớm vậy? Theo những