Em cấp dưới vú bự bạn học của con trai cho người chồng đã mất ,
và đẩy mẹ nằm ngửa ra. Tôi đến gần mặt mẹ rồi xoay người lại. Tôi đưa cặc vào ngay miệng mẹ. Mẹ hiểu ý tôi muốn chơi kiểu 69,may mắn Thanh niên lẻn vào nhà để trả nợ thay em trai bèn giang hai chân ra. Khi mẹ bú cặc tôi thì tôi cũng bú lồn mẹ. Chúng tôi cứ bú liếm nhau trong một thời gian.
Tôi sắp ra, nhưng không muốn ra trước khi đụ mẹ. Do đó tôi rút cặc ra khỏi miệng mẹ. Nhưng mẹ không muốn tôi ngưng lại mà muốn tôi bú lồn mẹ cho đến khi mẹ nhận được một cơn cực khoái khác. Tôi liếm lồn mẹ cùng lúc thọc một ngón tay