Đụ vợ gạ tình em gái sau giờ tập đến chơi , này cũng cao to cỡ mét bẩy tư nếu mà chiến đấu trực diện ắt nó thua. Bọn này cũng canh gác khá chuyên nghiệp tên lúc nãy chắc coi cửa sau, may mà nó đột nhập đúng lúc hắn buồn chán lấy điếu thuốc ra hút không để ý hết mọi việc. Nó nhặt cái bật lửa ném bốp vào đầu tên đó rồi nép ngay sau cánh cửa bếp, khoảng cách không quá xa nên cú ném khá đau tên này quay lại làu bàu: – Địt mẹ! Sao mày ném bố Tuấn Lốp hết trò rồi à anh Thưởng dặn trông cẩn thận… đùa cái địt gì… Nó thấy không hiệu quả lắm liền