Đụ em nữ sinh dâm cho tôi đụ để được đọc truyện ké may mắn , viện ETC làm rất khó, phải tốn ít nhất 6 tháng để làm quen từ bác sĩ giám đốc của 1 bệnh viện, xuống tới thằng bảo vệ, Cô bạn thân Mặc váy quá ngắn và chỗ nào cũng đòi tiền cả. Mình cũng biết chả có lâu dài gì với cái vị trí làm sale này, mục tiêu của mình ở hướng khác, nên làm tạm kiếm sống thôi, tuyệt đối không có màn chung chi, phong bì phong bao, kể cả ly nước mua mời nhà thuốc cũng không. Trong suy nghĩ của mình khi đó, thuận mua, vừa bán, và mình chẳng có hy vọng gì ở cái nghề này để mà phải bỏ công bỏ của ra mà phát