ĐỊT MẸ em dâu bị anh rể đến chơi ,
khi biết mình sẽ phải ở lâu dài, tôi vẫn cảm thấy có một cái gì đó vừa lạc lõng, vừa xa lạ. Hình như đoán được ý nghĩ của tôi, dì Hương cười: Lên xe đi. Làm gì mà đứng như trời trồng vậy Hải?