Dịch vụ massage tại nhà địt bạn gái của em mình ,
Tôi đưa miêng vô hai mép lồn lông lá của mẹ. Bắt đầu từ trái dưới cùng, tôi dùng răng cạp lấy nó rồi tới trái khác. Tôi le lưỡi ra chạm vào lồn mẹ một chút ở những chỗ trái ô liu vừa bị tôi ăn xong. Trái cuối cùng, tôi không ăn mà le lưỡi ra liếm xung quanh nó. Tôi đưa lưỡi vô lồn mẹ, thọc vô sâu hơn một chút.