Đi làm thêm, cô gái trẻ phải lòng chàng sinh viên năm nhất chân dài xinh đẹp và thanh niên vô gia cư , đệ tử đã tu luyện tới tầng công pháp thứ tư thì phải xuống núi du lịch một lượt, đi thu nhận linh khí trời đất lương tài bảo vậy mà luyện ra pháp bảo của bản thân. Nói tới đây, hắn chán nản, cắm cằm vào thanh củi rồi lại nói tiếp: – Nhưng mà dưới núi không bằng Thanh Vân của chúng ta. Ăn, ngủ, ở đều phải có tiền, ta cũng không thể nói, ta ăn no xong ta dùng ngự kiếm bay đi mất. Tiểu Phàm nghe y nói, thi thoảng lại chu mỏ gật gật, như thể y ngộ ra chân lý cuộc sống vậy. Đang luyên thuyên, Đỗ Tất