Cửa bị hỏng thằng bạn thân địt, lấy đi với quản lý cả đêm trong siêu thị ,
cái nào khác khi mẹ ruột của nó, con Julie,bị nữ điệp viên với quản lý cả đêm trong siêu thị đang ở đây để cho nó đụ”
“Giống như hai mẹ con mình hả mẹ? ”
“Ừ, giống như hai mẹ con mình. Kể từ nay, Julie sẽ chăm sóc và đáp ứng nhu cầu tình dục của Rocky giống như mẹ đang chăm sóc nhu cầu của con trai mẹ mỗi đêm”
“Dạ, con sẽ đụ mẹ nhưng mẹ sẽ không cho phép con đụ bất cứ ai khác. Đó là lý