Cửa bị hỏng thằng bạn thân địt, lấy đi muốn rời khỏi tổ chức , Khi chị Hương đi khỏi, tôi đi tắm còn mẹ vô bếp làm đồ ăn. Đêm đến, trong khi chúng tôi đang uống trà, mẹ hỏi tôi:
“Tại sao con nói với con Hương là nó có thể đụ con bất cứ khi nào nó muốn? ”
“Mẹ ơi, con đã nói lại rồi mà. Con nói là chỉ có thể đụ con bất cứ khi nào mẹ cho phép chỉ làm như vậy”