Cô giáo bị thằng bạn thân địt lấy đi “lần đầu” , nối tiếp tiếp bi kịch và tạo nên thù hằn trong lòng đứa con gái nhỏ. Đứa con gái bé nhỏ là nạn nhân của số phận… rồi nó con chó nhỏ cũng được sinh ra trong thù hằn của mẹ là cô bé tội nghiệp đó, không có được yêu thương của con người thì đã có bóng tối phủ vây bao trùm yêu thương nó. Đó là nơi khởi nguồn sinh ra ác quỷ hay nói đúng hơn con người sinh ra ác quỷ hoặc ác quỷ sinh ra con người… nhưng chắc chắn con người là ác quỷ với người, cô giáo vú bự Nhìn crush của nhóm học sinh hư nhưng dù ai đi nữa thì bóng tối luôn bao dung che chở cho