Chuốc thuốc ngủ nhìn vợ chụp ảnh khỏa thân chinh phục ,
Ly khí đã hết. Mặt dì Hương lúc này bóng lưỡng chất dịch nhầy. Nằm một lát, dì nói: Thôi để dì về chỗ dì ngủ. Hải cũng ngủ đi. Dì cảm ơn Hải nhiều lắm. Sáng hôm sau,muốn rời khỏi tổ chức Nhìn crush bị cho xã hội đen tôi dậy muộn. Lúc đánh răng, rửa mặt xong và khi ra bàn ăn, tôi đã thấy dì Hương ngồi đó.