Chuốc thuốc ngủ cô em họ cách làm tình với sếp , gì là bất ngờ cả. Sau khi giới thiệu Trương Tiểu Phàm với tất cả mọi người, Trương Tiểu Phàm được Tống Đại Nhân dẫn tới một phóng trống, khá xa với phòng của Y và đám nam nhân còn lại (do Điền Bất Dịch sắp xếp). Trương Tiểu Phàm được cho nghỉ ngơi ba ngày, sau đó y được đưa tới ra mắt Điên Bất Dịch làm lễ kết bái lập sư. Tống Đại Nhân dẫn Trương Tiểu Phàm đến Thủ Tĩnh Đường, điện chính của Đại Trúc Phong. Lúc ấy tất thảy mọi người từ trên xuống dưới trong Đại Trúc Phong đều đang tập trung tại Thủ