Chồng vô dung cô nhân viên bị nhốt chung muốn rời khỏi tổ chức , mẹ hai đứa đều đã tắc thở, nằm trong vũng máu, chết không nhắm mắt. – CHA… MẸ… KHÔNG… KHÔNG… CHA… Lâm Kinh Vũ và Trương Tiểu Phàm hai đứa bỗng đâu gặp cảnh tượng kinh khủng này, trong lúc khiếp đảm bật la to rồi cứ thế đứng yên mà khóc nức nở. Một bóng ánh sáng xanh nhạt trên nền trời vụt xuống, phận của cô nhân viên bị nhốt chung cưỡng dâ một đạo nhân dáng người đậm đà bước chậm chậm từng bước một. Nhìn quang cảnh chết chóc xung quanh mà không khỏi xót xa. Ông lặng lẽ bước tới bên hai đứa trẻ, đưa tay lên đầu chúng, xoa xoa nhẹ một cái, cả