Chồng làm việc ở ngoài để cứu mạng em trai khỏi xã hội đen , con, thoát khỏi cái vũng sình đói nghèo, còn vũng xì ke, em thoát được thì thoát, mà không được thì cũng là em quyết định thôi! Bẵng đi chừng vài tháng sau, trong một buổi thức khuya soạn đề thi, lúc soạn đề thì buồn ngủ, còn lúc soạn xong thì ngủ không được, mình lại lăn qua lăn lại, lấy cái máy tính bảng cùi bắp ra lướt Facebook, mấy bài đăng của đám con trai nhìn thấy phát ghét. Toàn chụp cái tay với cái chìa khóa xe hơi, có thằng chụp nguyên cọc tiền, nhìn như thằng đa cấp, kiểu này lừa được