Chồng cắn răng để trả nợ thay em trai may mắn , ăn, để trả nợ cho bố của bạn gái tôi Vợ trẻ cho chủ nợ địt với sếp mà là còn về hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm cuộc sống, và mình cũng phải có trợ lực mới đi được tới ngay hôm nay, cho nên, nan đề của mèo con cũng y như bao nhiêu người khác trên đường đời, em mà qua là em ngon lành thôi, nhưng em bất lực, và vì vậy em cần trợ lực. Còn về chuyện tại sao mình chọn em như câu hỏi hử? Tại mình thấy em đẹp, và quan trọng hơn là mình thấy em đầy ý chí kiên cường, 1 người như vậy sao lại không chiếm làm của riêng kìa? “Em cầm đi, có tiền rồi thì hẵng trả lại, đừng