Chồng cắn răng cô con gái nhiệt tình giúp đỡ đợi tình nhân tới địt ,
“Ừ, ý hay đó, để chị đi làm liền”
Nói xong chị đến khóa cửa phòng của bọn trẻ lại. Sau khi nhốt đám con chị bên trong, chị quay lại và nằm xuống ghế trở lại.
Khi hai chị em tôi đang hôn nhau thì điện thoại của tôi bỗng reo lên. Tôi vui mừng vì mẹ gọi cho tôi. Tôi ngồi dậy nghe điện thoại.
“Vinh ơi, con có khỏe không? ”