Chị làm hầu gái cho xã hội đen để trả nợ dạy cách làm tình ,
“Tại sao không là bây giờ hở mẹ? Mình làm ở trong nhà này, có ai mà biết đâu? ”
“Mọi người sẽ biết vì ba con không có ở đây. Ít nhất họ cũng biết nó không phải là của ba con, làm cho họ tin rằng mẹ là người không chung thủy với chồng. Ba con nhất định sẽ ly dị mẹ khi ổng biết mẹ có thai”
“Đồng ý, với sếp nữa trong chuyến công tác em giúp việc thôi bỏ chuyện đó đi, con không muốn thảo luận thêm nữa. Ngay bây