Chị làm hầu gái cho xã hội đen để trả nợ cho người chồng đã mất