Cạn tinh trùng với cô sếp dâm đãng của tôi vợ bị người khác địt sấp mặt ,
Bác sĩ: “Đó là việc mà bệnh nhân phải tự quyết định. Nếu bệnh nhân muốn đứa trẻ có gen của gia đình thì những người thân của bệnh nhân có thể là người cho tinh trùng. Nếu bệnh nhân không tìm ra người tài trợ thích hợp thì chúng tôi sẽ sắp xếp điều đó cho họ. Nhưng chi phí sẽ cao hơn vì phải trả cho người tài trợ tinh trùng”
Mẹ: “Liệu cách này có cơ hội thành công nhiều hay không? ”
Bác sĩ: “Đó là trách nhiệm của chúng tôi. Chúng tôi sẽ lo việc đó”
Mẹ: “Cám ơn bác sĩ rất nhiều. Chúng tôi cần phải bàn tính nhau trước khi quyết định. Sau hai ngày nữa sẽ gặp lại bác sĩ được không? ”
Bác sĩ: “Tất nhiên rồi, chị “bán thân” 10 ngày để trả nợ vợ bị người khác địt sấp mặt cô Huyền à. Sau khi có quyết định thì mấy người hãy gặp