Bắn tinh ngập lồn với ông chủ cửa hàng tiện lợi và thầy giáo trẻ , những nhân vật đỉnh cao trong Thanh Vân Môn, cũng chính là những nhân vật tuyệt luân trong hàng ngũ đạo sĩ tu chân luyện đạo trên thế gian. Những người đang ngồi đây, ai nấy đều nhìn xa trông rộng, lúc này trong lòng chỉ biết nhận xét một câu: – Đúng là một miếng ngọc đẹp! Đạo Huyền Chân Nhân khe khẽ mỉm cười, phục vụ chân dài xinh đẹp khi bị em vợ gạ tình nói: – Tương lai quá khứ thì ta không biết, nhưng các con sống dưới chân núi Thanh Vân, Thanh Vân Môn chúng ta tất nhiên không thể bỏ mặc không lý đến. Tuy thế ta có vài câu muốn hỏi, mong