Bắn tinh ngập lồn rủ về nhà “tâm sự” để trả nợ cho chồng , nhiễm trùng hang lươn nữa anh, em phải túc trực ở đây để xoay má qua lại, chứ bị nhiễm trùng nữa thì không sống nổi, thêm vô má em bị tiểu đường, khó phục hồi lắm” – dân dược có khác, nói chuyện còn hiểu được vấn đề, chứ gặp mấy con ất ơ là chỉ có nặng, Nữ sinh cô bạn thân của vợ và thầy giáo trẻ nhẹ, bác sĩ nói gì đó quên rồi, nghe phát chán. “Tiền thuốc thang bệnh viện sao em?” Nàng ngần ngừ không đáp ngay, mình nhíu mày. Gánh cháo lòng, sinh kế duy nhất của mẹ con nàng đứt gánh, nhà nàng chỉ đủ ăn, dư nhiêu cúng cho đại học NTT rồi, giờ