Bắn tinh ngập lồn cô bạn thân của vợ và thanh niên vô gia cư , gặp gỡ là nàng bú cho mình ra. Nên với nàng mèo, mình vẫn chỉ coi như em gái. “Trường em á,cô bạn thân của vợ và thầy giáo trẻ mắc dịch lắm anh, đăng ký môn toàn mở lúc 12h đêm, mà sinh viên ào vô là sập mạng, rồi đứa nào quơ được cái gì bấm đại đại vậy à, nên tụi em học lúc nhẹ lúc nặng, nên em cũng mệt lắm”. – Nàng than thở trong một ngày đòi mình dẫn đi ăn sau khi… đăng ký môn thành công. Trong bụng đang chửi thề tự nhiên tốn tiền lãng nhách, nghe tới đó mình bỗng khựng lại. Mẹ kiếp, cái trường NTT gì mà nó gớm vậy? Theo những